Prijavi se

da bi primala jedini newsletter za žene 40+, online preduzetnice! 

.

INFO: šaljem newslettere na teme koje muče žene preduzetnice, posebno nas koje same vodimo svoj posao i to na društvenim mrežama, o tehnikalijama potrebnim da biste same vodile svoje društvene mreže + promocije.

Možeš da se odjaviš u bilo koje vreme. :)