Zapis na listę osób zainteresowanych kursem skupienia

Zapis nie zobowiązuje do zakupu. Otrzymasz specjalną ofertę w trakcie kampanii dostępną tylko dla osób z tej listy.

Zapisując się do newslettera potwierdzasz, że chcesz otrzymywać newsletter na warunkach określonych w regulaminie oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach oferowanych pod adresami monikatorkowska.com i nierozpraszalnosc.pl przez Mindio sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-115), pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001029875, posiadającą NIP 7831878217, o kapitale zakładowym 5 000 zł, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.